En ny identitet för West Pride, Göteborgs HBTQ-festival

Den grafiska identiteten är en manifestation och en hyllning till de individer och organisationer som tillsammans utgör kampen för ett rättvist och jämlikt samhälle.

En gradient i regnbågens färger sträcker sig över ordbilden och ramar in en stram och fokuserad typografi. Ett likhetstecken i hjärtat av logotypen förmedlar rätten att vara och älska den en vill.

Med en modern och tillgänglig identitet lyfter vi avsändaren samt dess budskap om en inkluderande värld fri från fördomar och diskriminering.